Faktoring Białystok – bezpłatne porównanie ofert

Z biegiem lat faktoring staje się coraz popularniejszą formą finansowania działalności. Sytuacja ta sprzyja powstawaniu firm faktoringowych oferujących różnorodne produkty. Na co należy zwracać uwagę podczas wyboru firmy faktoringowej? Jaka oferta będzie najlepsza dla naszego biznesu i jak ją wybrać? Na te pytania chętnie odpowiedzą nasi niezależni Eksperci Finansowi z Białegostoku.

Sposób działania firm faktoringowych

Prowadzenie firmy faktoringowej nie jest takie skomplikowane. Pierwszym krokiem w faktoringu jest zakup faktury od kontrahenta, za którą dobrze płacisz równowartość pomniejszoną o koszty dostarczenia. Firma faktoringowa następnie pobiera należność od osoby, która zakupiła przedmiot faktury. Aby jednak współpracować z odnoszącą sukcesy firmą faktoringową, należy wybrać firmę spełniającą oczekiwania, zarówno przyjazną w pracy, jak i wydajną w działaniu.

Firmy faktoringowe w Białymstoku

Poszukujesz firmy faktoringowej w Białymstoku? Czy jesteś zainteresowany faktoringiem handlu krajowego i zagranicznego bez ryzyka niewypłacalności? Trafiłeś na odpowiednią stronę! Oferta portalu skierowana jest do białostockich firm zainteresowanych faktoringiem z regresem, eksportem, transportem, restrukturyzacją, odpisami i należnościami.

Jeżeli Twoja firma sprzedaje towary lub usługi z odroczonym terminem płatności, masz klientów i chcesz zdywersyfikować źródła finansowania i bardzo szybko rozwijać swoją działalność nie tylko w Białymstoku skontaktuj się z firmami faktoringowymi przedstawionymi poniżej. 

Zapraszamy do kontaktu z naszymi Niezależnymi Ekspertami Finansowymi, bezpłatnie porównamy oferty faktoringu w Białymstoku

Telefon: +48 533 88 78 78

Faktoring Białystok - bezpłatne porównanie ofert
Faktoring Białystok – bezpłatne porównanie ofert

Jakie są koszty faktoringu? 

Podstawowe opłaty faktoringowe to generalnie : opłata przygotowawcza, prowizja faktoringowa, odsetki. Nie każdy faktor ma jednak takie same opłaty i nie wszystkie powyższe koszty zawsze występują.

Prowizja faktoringowa

Prowizja to kwota wyliczona w kwocie brutto na fakturze objętej faktoringiem od wpłaconej kaucji. Prowizja wynosi zazwyczaj 0,2% do 3%. Czasami prowizja naliczana jest codziennie, przy czym faktor płaci tylko za okres korzystania z dofinansowania. Stawka zależy głównie od deklarowanego obrotu oraz od limitu faktoringowego i od liczby przedsiębiorców oraz od wypłacalności dłużników. Istnieje możliwość negocjacji stawki prowizji przy zawieraniu umowy z faktorem.

Prowizja przygotowawcza

Koszty początkowe zafakturowane przez faktora dla umowy i analiza wypłacalności faktora jego podwykonawców to tzw. prowizja przygotowawcza. Stawka podstawowa waha się od 0,1% do 3% limitu faktoringowego przysługującego faktorantowi. Czasami to przyjmuje formę ustalonej kwoty, a nie procentu. Należy zauważyć, że nie wszyscy faktorzy wymagają opłaty przygotowawczej.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi Niezależnymi Ekspertami Finansowymi, bezpłatnie porównamy oferty faktoringu w Białymstoku

Telefon: +48 533 88 78 78

Odsetki dla faktora

Faktor płaci faktorantowi zaliczkę na poczet faktury brutto – na przyszłą płatność kontrahenta. Od tej zaliczki często naliczane są odsetki. Czasami faktor nalicza odsetki od kwoty brutto całej faktury.

Faktor otrzymuje odsetki od kapitału, które stanowią wynagrodzenie za korzystanie z kapitału faktora, oraz odsetki za zwłokę, które stanowią rekompensatę za zaległości w płatności.
Odsetki ustawowe za finansowanie są naliczane w okresie finansowania oraz w okresie dodatkowego finansowania. Obecnie maksymalna prawna stopa odsetek rocznie wynosi 7,2%.

Odsetki od faktoringu można obliczyć na dwa sposoby, a mianowicie odsetki dyskontowe, które występują w przypadku faktoringu pełnego, są naliczane z góry, czyli natychmiast po wpłacie zaliczki. Na przykład, gdy kwota depozytu do 80% faktury, wynagrodzenie faktoranta jest potrącone o odsetki liczone od 80% tej kwoty.

Niektóre firmy faktoringowe mogą naliczać odsetki za zwłokę. Tego typu odsetki są naliczane codziennie jako procent zaliczki. Faktura za te odsetki wystawiana jest do końca miesiąca.

Dlaczego różne firmy faktoringowe mają różne koszty?

Dlaczego całkowite koszty oferowane przez faktora zmieniają się po złożeniu wniosku i oferty określonej firmy ? Koszty wynikają przede wszystkim z tego jaką politykę finansową prowadzi faktor. Niektórzy pobierają wysoką prowizję plus , ale niskie odsetki, inni zrzekają się dodatkowych stałych opłat i korzystają tylko z odsetek i prowizji.

Koszty faktoringu zależą również od czynników , takich jak:

– liczba przedsiębiorców objętych faktoringiem – im więcej , tym mniejsze ryzyko i tym samym niższe koszty.
– liczba faktur objętych faktoringiem – im więcej faktur o niskiej wartości, tym więcej formalności związanych z faktoringiem oraz wyższe koszty i koszty administracyjne itp.
– wiarygodność faktoranta i jego podwykonawców – im większe ryzyko, tym wyższe koszty.

Co to jest faktoring odwrócony?

W przypadku faktoringu odwrotnego przedsiębiorca jest stroną umowy i ponosi koszty związane z takim produktem. Obejmują one odsetki od finansowania oraz od usług administracyjnych. Z tego powodu instytucja faktoringowa nie ocenia sytuacji dostawcy i nie nakłada żadnych gwarancji. W rzeczywistości on sam skupia się tylko na przedsiębiorcy, sprawdza sytuację finansową i na tej podstawie określa wysokość długów, które może spłacić. Zdarza się, że faktor prosi go o zabezpieczenie w postaci weksla do zlecenia lub długu.

Zalety faktoringu odwróconego

Główną zaletą tego typu usługi jest płynność finansowa.
Faktoring odwrotny zwiększa zdolność do wywiązywania się z zobowiązań czasowych m.in. koszty w urzędzie skarbowym, ZUS, wypłaty wynagrodzeń pracowników.
Dużą zaletą w przypadku korzystania z faktoringu odwrotnego jest możliwość uzyskania znacznych rabatów od dostawców związanych z transferem środków przed terminem.
Często w takich sytuacjach usługa faktoringowa jest korzystna, np. koszt kredytu kupieckiego.

Dlatego jeśli wiadomo, że dostawca oferuje wysoki rabat za jednorazowe i że w tej chwili nie ma pieniędzy, należy przeliczyć koszt faktoringu, w tym oprocentowanie, będzie droższe niż zakup produktów bez rabatu. Faktoring odwrócony pomaga również zaoszczędzić czas na spłatę długów i zoptymalizować ich spłatę, a nie wpływa na wypłacalność firmy.

Zaliczki i regularne płatności pomogą zbudować wizerunek solidnego i wiarygodnego partnera biznesowego, co umożliwi rozwój firmy i przyciągnięcie nowych klientów.

W jaki sposób należy rozliczać faktoring odwrócony?

Sposób rozliczania faktoringu odwrotnego uzależniony jest od umowy zawartej z firmą faktoringową. Jednak najczęściej wpływ większości faktoringu przedsiębiorcy jest podobny do cesji.

Oznacza to, że transakcje faktoringowe dotyczące zobowiązań są ujęte w księgach rachunkowych.
To dlatego, że faktorant jest winien swoim dostawcom zapłatę za zobowiązania.
Jednak dzięki umowie faktoringowej zobowiązania wobec nich stają się zobowiązaniami wobec faktora.
Prowizje i odsetki mogą być uwzględnione w kosztach uzyskania przychodów.

Warto skorzystać z naszych rankingów dotyczących firm faktoringowych w Białymstoku, żeby wybrać najlepszą opcję dla swojego przedsiębiorstwa. 

Sprawdź również kredyty dla firm w Białymstoku