Ile zajmuje wpis hipoteki

Ile zajmuje wpis hipoteki do księgi wieczystej?

Większość kredytów zaciąganych na zakup mieszkania czy domu nacechowana jest koniecznością ustanowienia hipoteki w księdze wieczystej na rzecz banku. W ten sposób instytucje finansowe są w stanie zabezpieczyć swoje interesy, udzielając dużych pożyczek osobom, posiadającym “jedynie” zdolność kredytową. Sęk w tym, że dokonanie wpisu może zająć nawet wiele miesięcy, co wymusza wykupienie dodatkowego, niestety dość kosztownego ubezpieczenia przez kredytobiorcę, o czym w dzisiejszym wpisie.

Kredyt mieszkaniowy / kredyt hipoteczny

Kredyt hipoteczny, czyli inaczej kredyt mieszkaniowy z zabezpieczeniem w formie hipoteki na finansowanej przez bank nieruchomości, to jeden z najczęściej wybieranych w Polsce kredytów celowych. Dzięki temu rodzajowi finansowania spełniają się marzenia milionów Polaków o własnych czterech ścianach. Tylko w ciągu 16 miesięcy w okresie od czerwca 2020 do października 2021 roku banki i SKOK-i udzieliły łącznie ponad 409 tysięcy kredytów mieszkaniowych, na łączą kwotę przeszło 126 miliardów złotych.

Kredyt mieszkaniowy charakteryzuje się zarówno wysoką wartością, jak i długim okresem spłaty, a jego beneficjentami w znakomitej większości są osoby, które nie posiadają możliwości finansowych pozwalających na zakup nieruchomości za gotówkę. To zaś powoduje, że banki chcąc zabezpieczyć swoje interesy, oczekują / wymagają ustanowienia hipoteki na kupowanym mieszkaniu.

Hipoteka, czyli tak naprawdę co?

Wielu osobom ze słowem hipoteka kojarzą się wyłącznie kredyty. W dużej mierze to zrozumiałe, ponieważ najczęściej to właśnie ten rodzaj zobowiązań obarczony jest koniecznością jej ustanowienia. Rzecz w tym, że hipoteka może zostać dokonana na rzecz także innych podmiotów, a nawet osób fizycznych. Hipoteka jest bowiem tzw. ograniczonym prawem rzeczowym, które pozwala na egzekwowanie / dochodzenie wierzytelności z konkretnego majątku dłużnika – w tym wypadku nieruchomości.

Wierzycielem hipotecznym, a więc osobą lub instytucją, na której rzecz jest ustanowione to prawo, może być urząd skarbowy, urząd gminy, banki, SKOK, osoba uprawniona do pobierania alimentów i inni wierzyciele, którzy chcą w ten sposób zabezpieczyć się na wypadek braku spłaty należności przez dłużnika.

Ranking kredytów hipotecznych na 2022 rok. Sprawdź za darmo! Niezależny ekspert kredytowy Białystok

Czy banki wymagają hipoteki przy kredycie mieszkaniowym?

Z racji tego, że kwoty kredytów mieszkaniowych są zwykle bardzo wysokie, a okres spłaty dość długi, banki nie będą skłonne do zrezygnowania z zabezpieczenia, które skutecznie minimalizuje ich ryzyko. Konieczność ustanowienia hipoteki wynika także z rekomendacji KNF, właśnie co do zabezpieczeń kredytów mieszkaniowych.

Na pytanie, czy banki wymagają hipoteki przy kredycie mieszkaniowym odpowiedź jest zatem jedna – tak.

Ile czasu czeka się na wpis do hipoteki?

Wpis o dokonaniu hipoteki na nieruchomości w księdze wieczystej nie powinien zajmować sądowi zbyt wiele czasu, jednak praktyka pokazuje, że zwykle zajmuje to od kilku tygodni do nawet kilkunastu miesięcy. Wiele zależy w tej materii od samego sądu, a dokładniej ilości zgłoszeń o wpis w określonym czasie.

W małych miejscowościach możemy liczyć zwykle na krótszy okres, jednak w dużych miastach czas na wpisanie hipoteki do księgi wieczystej zajmuje średnio już nawet ponad rok. Z tego też powodu, a więc długiego okresu pomiędzy uruchomieniem kredytu a dokonaniem zabezpieczenia, banki wymagają tzw. ubezpieczenia pomostowego, które ma chronić kapitał banku przez okres potrzebny na dokonanie wpisu w KW.

Czym jest ubezpieczenie pomostowe?

Jak wspomnieliśmy powyżej, ubezpieczenie pomostowe to specjalny rodzaj polisy, która ma za cel ochronę banku – środków przeznaczonych na kredyt mieszkaniowy – w okresie od ich wypłaty do czasu wpisu hipoteki do księgi wieczystej. Ubezpieczenie to jest zwykle niezbędne, a koszt przerzucany jest na kredytobiorcę.

Ile kosztuje ubezpieczenie pomostowe?

Wysokość ubezpieczenia pomostowego zależna jest od wartości nieruchomości, a dokładniej wysokości udzielonego finansowania i czasu obowiązywania polisy oraz samej instytucji finansowej. Ostatnie dane pokazują, że średnia miesięczna wysokość składki na ubezpieczenie pomostowe wynosi około 350-370 zł. Jeśli na wpis do księgi wieczystej czekamy 12 miesięcy, to łączny koszt może wynieść nawet powyżej 4 tysięcy złotych.

Bazując zaś na wartości procentowej, ubezpieczenie pomostowe może kosztować w przedziale od 0,1 do nawet 1 proc. wartości nieruchomości.

Do kiedy opłacane jest ubezpieczenie pomostowe?

Ta szczególna forma polisy, o czym już pisaliśmy wcześniej, ma na celu ochronę banku w czasie od uruchomienia kredytu do dnia wpisania hipoteki w księdze wieczystej nieruchomości. Co do zasady zatem ubezpieczenie pomostowe opłacane jest do momentu udzielenia kredytu (wypłaty środków lub pierwszej ich transzy) do dnia, w którym sąd dokonuje wpisu.

Praktyka pokazuje, że wielu kredytobiorców jest obciążanych składami pomostówki nawet po tym terminie, co jest działaniem niezgodnym z prawem. Jeśli bank oczekuje od nas składek mimo ustanowienia hipoteki, należy wnieść o zaprzestanie i wystąpić o zwrot nadpłaty.

Zdjęcia: sefa ozel, Pattanaphong Khuankaew via Canva.

Komentarze są wyłączone.