Jak skorzystać z prolongaty kredytu

Jak skorzystać z prolongaty kredytu?

Jeśli wysokość miesięcznych rat kredytowych jest zbyt duża, warto zawczasu starać się o ich obniżenie. Jednym ze sposobów na zmniejszenie miesięcznych wydatków, będzie wydłużenie terminu spłaty zobowiązania, czyli omawiana dziś prolongata. Jak skorzystać z prolongaty kredytu? Czy każdy może to zrobić? Jakie koszty wiążą się z wydłużeniem terminu spłaty? Na co zwrócić uwagę? O tym – i nie tylko – w dzisiejszym wpisie.

Co to jest prolongata kredytu?

Prolongata kredytu polega na wydłużeniu terminu spłaty ciążącego na kredytobiorcy zobowiązania, wynikającego z zawartej umowy kredytowej. Nie ma znaczenia, czy chodzi o pożyczkę gotówkową, kredyt samochodowy, kredyt mieszkaniowy zabezpieczony hipoteką czy jakiekolwiek inne zobowiązanie, także pozabankowe. Prolongata każdorazowo wiąże się z wydłużeniem okresu kredytowania, a więc czasem, w którym mamy spłacić zaciągniętą pożyczkę. Co istotne, nie ma tu także znaczenia, czy umowa dotyczy płatności ratalnych, czy też jednorazowej spłaty.

Kiedy warto skorzystać z prolongaty kredytu?

Zasadniczo są dwie przesłanki, które powodują, że prolongata kredytu jest dobrym rozwiązaniem, jednak wszystko zależy wyłącznie od samego kredytobiorcy / osoby, która musi wywiązać się z zawartej umowy.

Jeśli zaciągnięty kredyt spłacamy w systemie ratalnym, co stanowi znakomitą większość umów kredytowych w Polsce, prolongata kredytu może spowodować, że miesięczna rata zostanie pomniejszona. Dzięki wydłużeniu terminu spłaty, a tym samym rozciągnięciu kwoty do spłaty na większą ilość rat, miesięczne zobowiązanie na pewno będzie niższe.

Najtańsze kredyty gotówkowe, samochodowe, mieszkaniowe. Bezpłatne porównanie na 2022 rok. Ekspert kredytowy Białystok.

Ma to duże znaczenie, np. w sytuacji, gdy wzrastają stopy procentowe, a wraz z nimi oprocentowanie kredytów i finalnie wysokość miesięcznej raty. Z taką sytuacją mamy do czynienia w Polsce od października 2021, gdzie po raz pierwszy od wielu lat Rada Polityki Pieniężnej podniosła stopy procentowe i robi to – na dzień pisania tego artykułu – praktycznie co miesiąc. Wydłużenie terminu spłaty kredytu bezpośrednio przełoży się jednak także na sumaryczną wysokość kosztów, o czym jednak za chwilę.

czy warto skorzystać z prolongaty kredytu
Prolongata kredytu może pomóc zmniejszyć miesięczne raty. Ekspert kredytowy Białystok.

Kolejną przesłanką do skorzystania z prolongaty kredytu są wakacje kredytowe, a więc chęć zrobienia “krótkiej pauzy” w spłacie kredytu lub karencja w spłacie, która ma ten sam skutek, co wakacje kredytowe. Oba rozwiązania powodują, że mamy zwykle kilkumiesięczny okres bez konieczności opłacania rat kredytowych, ale jednocześnie wydłuża się termin spłaty.

Kto może wnioskować o wydłużenie terminu spłaty?

Z prolongaty kredytu skorzystać może praktycznie każdy, kto posiada aktywne zobowiązanie kredytowe. Musimy jednak pamiętać o tym, że to, czy bank wyrazi zgodę na wydłużenie terminu, zależy do kilku czynników. Zaliczyć do nich można okres, na jaki została zawarta umowa kredytowa. W przypadku kredytów hipotecznych, a więc takich, które cechuje długi termin spłaty, prolongata kredytu może nie być możliwa, jeśli kredyt został rozłożony na najdłuższy z możliwych okresów, czyli 35 lat.

Przeszkodą może być także wiek kredytobiorcy oraz ewentualny czas, przez który kredyt jest spłacany. Im krócej, tym mniejsza szansa, że banki wyrażą zgodę na wydłużenie okresu. Nie mają bowiem jeszcze do nas zaufania, a wydłużenie terminu spłaty w pewnym stopniu wpływa na ryzyko kredytowe.

Jak skorzystać z prolongaty kredytu?

Wydłużenie terminu spłaty kredytu możliwe jest wyłącznie po uprzednim złożeniu wniosku o prolongatę i jego akceptacji przez bank. Pamiętajmy w tym miejscu, że prolongata kredytu często wiąże się z koniecznością ponownej analizy naszej sytuacji finansowej, a także zdolności kredytowej. Bank lub każda inna instytucja finansowa, w której posiadamy aktywne zobowiązanie kredytowe, będzie chciał poznać także powody, dla których wnioskujemy o prolongatę.

Wniosek o wydłużenie terminu spłaty kredytu złożyć można w formie papierowej lub online, przy czym wszystko zależy wyłącznie od danej instytucji. Wiele banków udostępnia stosowne wnioski bezpośrednio w panelu konta, jednak z naszego doświadczenia wynika, że najlepszym rozwiązaniem jest udanie się do placówki banku, przedstawienie swojej sytuacji i poproszenie pracownika banku o przygotowanie symulacji spłaty kredytu z nowym harmonogramem. Powoli to na uniknięcie sytuacji, w której nie zdołamy zapoznać się ze wszystkimi kosztami, którymi prolongata kredytu niewątpliwie jest obarczona.

Wady prolongaty kredytu

Przed skorzystaniem z możliwości wydłużenia spłaty kredytu warto pamiętać, że wiąże się ona z dodatkowymi kosztami, które trzeba brać pod uwagę. Mimo że realnie miesięczna rata będzie niższa, to na pewno powiększy się ogólna wartość zobowiązania. Wpływ na nią mają bowiem odsetki, które liczone są przecież proporcjonalnie do długości korzystania przez nas ze środków pożyczonych od banku. Im dłużej spłacamy udostępniony nam kapitał, tym wyższa wartość odsetek będzie należna bankowi.

W przypadku kredytów mieszkaniowych może być to nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Wiele zależy jednak od samej kwoty, jak i okresu kredytowania. W przypadku kredytów samochodowych łączna wartość kredytu może wzrosnąć zaś nawet o kilka tysięcy złotych. Podobnie, gdy chodzi o kredyty gotówkowe.

Przed skorzystaniem z prolongaty kredytu tylko w celu zmniejszenia rat kredytowych, warto wcześniej poszukać alternatywnych sposób na ich obniżenie, w czym może pomóc doświadczony, a co najważniejsze niezależny ekspert kredytowy Białystok.

Zdjęcia: PressMaster, Boggy / Canva.

Komentarze są wyłączone.