Kto może być beneficjentem programu Mieszkanie Plus w Białymstoku?

Kto może być beneficjentem programu Mieszkanie Plus w Białymstoku?

Obecnie wiele osób poszukuje dodatkowych źródeł dofinansowania kupna swojego mieszkania. Wobec rosnących cen mieszkań jest to jedno z najlepszych rozwiązań, by obniżyć koszty zakupu mieszkania. Dotyczy to osób w całej Polsce, w szczególności dużych miast wojewódzkich takich jak Białystok. Z tego też względu powstał program taki jak Mieszkanie Plus, który może okazać się sporym ułatwieniem dla osób poszukujących nowego lokum w Białymstoku. 

Kto może być beneficjentem programu Mieszkanie Plus w Białymstoku?

Przede wszystkim należy wiedzieć, iż Program „Mieszkanie Plus”  jest rządowym programem, który ma na celu wsparcie budowy mieszkań przeznaczonych na wynajem. Dodatkowo mieszkania te muszą być budowane w umiarkowanych cenach wraz z możliwie jak najniższymi czynszami oraz w atrakcyjnych pod względem inwestycyjnym lokalizacjach. 

Sam program przeznaczony jest dla osób, które z różnych względów nie są w stanie zaciągnąć kredytu na zakup swojego mieszkania. Z drugiej strony, program ten jest również przeznaczony dla Polaków w dobrej sytuacji finansowej. którzy chcą skorzystać z dodatkowego finansowania w celu obniżenia kosztu remontu lub zamiany mieszkania na dom. Docelowo program ten ma być jak najlepszym zabezpieczeniem polskich rodzin mieszkających w miastach takich jak Białystok pod względem posiadania własnego mieszkania. 

Co więcej Program „Mieszkanie Plus” ma również na celu wsparcie tzw. budownictwa społecznego. W planach rządu ma to umożliwić jednostkom samorządu terytorialnego budowę tanich mieszkań komunalnych i lokatorskich. To z kolei ma pomóc osobom o niskich dochodach lub korzystających z pomocy socjalnej uzyskać dostęp do mieszkań socjalnych o podwyższonym standardzie.

Kto może być beneficjentem programu Mieszkanie Plus w Białymstoku?
Kto może być beneficjentem programu Mieszkanie Plus w Białymstoku?

Jak skorzystać z programu Mieszkanie Plus w Białymstoku?

Skorzystanie z programu Mieszkanie Plus jest bardzo łatwe a warunki uczestnictwa są jasne i przejrzyste nawet dla osób, które nie miały wcześniej styczności z tego typu programami wsparcia budownictwa. Na tę chwilę najważniejszym kryterium są dochody osiągane na jednego członka danej rodziny. W praktyce oznacza to, iż pomimo umiarkowanych dochodów rodzinę musi być stać na opłacenie czynszu. Co więcej większe znaczenie będzie miała również liczba dzieci. Rodziny wielodzietne tj. takie, w których jest trójka lub więcej dzieci będą traktowane priorytetowo.

Dodatkowo sam program ma również ma być zachętą do powrotu emigrantów z powrotem do kraju. Dlatego też skorzystanie dla osób powracających z zagranicy również będzie traktowane jako priorytet. Co więcej zarówno liczba posiadanych dzieci jak i stan cywilny nie będą stanowiły przeszkody w staraniu się o dofinansowanie z programu Mieszkanie Plus. O dofinansowanie będą mogły się starać osoby będące w stanie wolnym, pozostające w związku małżeńskim jak i osoby będące w separacji lub po rozwodzie. 

Skorzystanie z samego programu polega jedynie na złożeniu odpowiedniego wniosku oraz dodatkowych dokumentów i jest dostępne praktycznie dla wszystkich osób o umiarkowanych dochodach. Jednak mimo to należy mieć na uwadze, iż priorytetowo będą traktowane osoby:

 • z rodzin, w których jest trójka lub więcej dzieci (rodziny wielodzietne);
 • z obszarów gęsto zaludnionych lub przeludnionych;
 • osoby, które starają się o swoje pierwsze mieszkanie;
 • osoby, które mają obecnie złe warunki mieszkaniowe – mieszkają na za małej powierzchni, lub w miejscach gdzie warunki sanitarne nie pozwalają na normalne funkcjonowanie.

Jak wygląda proces? Gdzie mogę pobrać wnioski?

Proces aplikowania o dofinansowanie z programu Mieszkanie Plus jest bardzo prosty i zrozumiały dla każdego. Podstawowym krokiem jest złożenie Wniosku o Mieszkanie Plus. W Białymstoku należy tego dokonać w Urzędzie Miasta bądź u Prezydenta Miasta. Należy pamiętać aby wniosek skierować w odpowiednie miejsce podając dokładne dane teleadresowe. Wniosek musi zostać napisany w oficjalnym tonie oraz być odpowiednio umotywowany. Powinny się znaleźć w nim informacje odnośnie swoich dochodów, aktualnej sytuacji materialnej i życiowej, ilości posiadanych dzieci oraz oświadczenia o nieposiadaniu swoich dzieci. Równie ważne może się okazać również rozliczanie podatku dochodowego. 

Dodatkowo potrzebne będę następujące dokumenty:

 • Wniosek o zawarcie umowy najmu mieszkania – najczęściej jest to umowa najmu na czas określony lub nieokreślony danego mieszkania, gdzie zawarte są informacje o zlokalizowaniu danego mieszkania, czy też ceny wynajmu danego mieszkania;
 • Oświadczenie o adresie do korespondencji – jest to niezwykle ważne, gdyż Urząd musi wiedzieć na jaki adres należy kierować wszelką korespondencją dla osób ubiegających się o skorzystanie z tego programu;
 • Kopia lub oryginały dokumentów, które uprawniają do skorzystania z pierwszeństwa skorzystania z tego programu – są to dokumenty potwierdzające wysokość osiąganych dochodów, aktualną sytuację finansową bądź też dokumenty potwierdzające liczbę posiadanych dzieci (akty urodzenia);
 • Oświadczenia o terminowym opłacaniu wynajmowanego mieszkania – mogą to być potwierdzenia przelewów bankowych lub inne potwierdzenia dokonywanych transakcji opłat za wynajmowane mieszkania;
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – jest to niezwykle ważne ze względu na obowiązujące obostrzenia dotyczące przetwarzania danych osobowych np. RODO.

Wnioski wraz z kompletną dokumentacją należy składać najlepiej zaraz po uruchomieniu danego programu w mieście. w którym mieszkamy. Jednak w sytuacji, gdy chętnych na skorzystanie z programu jest dużo, wówczas uruchomione zostaną kryteria pierwszeństwa.

Mieszkanie Plus Białystok 2020 - jakie perspektywy?
Mieszkanie Plus Białystok 2021 – jakie perspektywy?

Mieszkanie Plus Białystok 2021 – jakie perspektywy?

Aktualnie Białystok jest jednym z najszybciej rozwijających się miast w Polsce. Z liczbą ponad 300 tysięcy mieszkańców stanowi on idealne miejsce do rozwijania się budownictwa wraz ze wsparciem rządowego programu Mieszkanie Plus. Obecnie w Białymstoku przy ulicy Zwycięstwa na powierzchni ok. 7 hektarów powstaje ok. 500 mieszkań dofinansowanych w ramach programu Mieszkanie Plus. Według zapewnień władz miasta ma to rozwiązać problemy mieszkaniowe części mieszkańców oraz ma być silnie odczuwalne przez mieszkańców Białegostoku. Dodatkowymi lokalizacjami są miejsca przy ul. Kujawskiej oraz na skrzyżowaniu ul. Kawaleryjskiej oraz ul Sławińskiego.

Według zapewnień rządu oraz władz miasta budowa mieszkań dostępnych cenowo dla mieszkańców Białegostoku ma przede wszystkim ułatwić rodzinom wielodzietnym znalezienie taniego mieszkania. Dodatkowo ma to pomóc również osobom znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej bądź nie mogącym uzyskać kredytu hipotecznego w takiej wysokości, by mogli kupić swoje własne mieszkanie. Dodatkowo miasto chce zachęcić osoby wracające z zagranicy do osiedlenia się w mieszkaniach socjalnych. Według wyliczeń rządowych dzięki programowi Mieszkanie Plus w Białymstoku powstanie około 700 mieszkań, które będą dostępne cenowo oraz, w których będzie mogło zamieszkać w niedługim okresie czasu kilka tysięcy osób. Co więcej miasto w ramach tego programu na każde mieszkanie będzie mogło otrzymać ok. 55% dofinansowania całkowitego kosztu inwestycji, dzięki czemu jest to jak najbardziej opłacalne. 

1 Comments

 1. Karol pisze:

  Świetny program!